up

Blog

Lift-ER pozytywna opinia UDT !

Autor: admin, September 16, 2014

Takiego przełomu na rynku jeszcze nie było. Platforma Lift-ER Cloud, jako jedyna w Polsce uzyskała pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego w sprawie ewidencji wpisów w księgach serwisowych.

Firma serwisowa już nie musi gromadzić dziesiątek segregatorów z dokumentacją dotyczącą comiesięcznych przeglądów dźwigów. Może być ona przechowywana w formie elektronicznej.

Służy do tego jedno z najlepszych narzędzi na rynku Platforma Lift-ER Cloud, opracowana przez firmę SAPCONS.

Po długim procesie audytu dokonanym przez Urząd Dozoru Technicznego, Platforma Lift-ER Cloud została uznana jako elektroniczna księga konserwacji, która może być zamiennikiem papierowego dziennika. Platforma Lift-ER Cloud jest jednym w Polsce tego typu systemem pozytywnie zaopiniowanym przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie ewidencji.


Zgodnie z przepisami to administrator dźwigu jest odpowiedzialny za terminowe przeglądy. Dzięki Platformie Lift-ER Cloud administrator może kontrolować firmę serwisową, a jednocześnie udostępnić firmie serwisowej login i hasło do platformy i prosić o wykonywanie ewidencji przeglądów okresowych w formie elektronicznej, a nie papierowej.Również administrator, jako właściciel dźwigu może wykupić dostęp do Platformy Lift-RE Cloud, która daje możliwość prowadzenia dziennika konserwacji w formie elektronicznej.Lift-ER - opinia UDT z dnia 10.09.2014

Autor: , September 15, 2014

Wersja 3.0 nadchodzi

Autor: , September 12, 2014

Pierwsza odsłona nowego interfejsu wersji 3.0 , jest też pełna integracja modułu urządzeń w nagłówku z google street view , jak zmieniamy urządzenie z innej lokalizacji automatycznie zmienia się nagłówek na lokalizację urządzenia


Targi Kielce 2014

Autor: admin, August 20, 2014

Zapraszamy na nasze stoisko na targach.

 


Lift-ER Mobile - podpis własnoręczny

Autor: , June 17, 2014

Czerwiec 2014 - aplikacja Lift-ER Mobile została uzupelniona o nową ważną funkcję - możliwość złożenia własnoręcznego podpisu na koniec wykownywanej inspekcji/przeglądu przez konserwatora


Nowoczesne zarządzanie biznesem, czyli komputer w windzie

Autor: admin, July 17, 2014

Magazyn Dźwig o nowoczesnych technologiach: Komputer w windzie 

 

 


Następny krok - Call Center z inteligentnym rozpoznawaniem mowy

Autor: , September 15, 2014

Platforma Lift-ER Cloud jako jedyne rozwiązanie na rynku światowym dla branży dźwigowej posiada moduł Call Center z inteligentnym rozpoznawaniem mowy , dzięki czemu czas reakcji serwisu oraz lokalizacja awarii zostaje skrócona do minimum ! Naszej technologii zaufały już największe polskie firmy produkujące oraz serwisujące urządzenia dźwigowe między innymi Lift-Service S.A. Daje to przewagę naszym lokalnym firmą na dużymi korporacjami takimi jak KONE , OTIS czy Schindler.


Lift-ER Mobile bardziej ergonomiczny

Autor: , September 05, 2013

Wrzesień 2013 - publikujemy nową wersje aplikacji mobilnej z nowym ergonomicznym interfejsem użytkownika


Lift-ER Mobile wspiera dyżur pogotowia

Autor: , April 23, 2013

Kwiecień 2013 - Lft-ER Mobile z funkcją rejestracji na dyżur pogotowia