up

Pytanie dotyczące platformy Lift-ER Cloud

1. Czym jest Lift-ER Cloud?

To nowoczesna platforma wspomagania zarządzania serwisem urządzeń dźwigowych. Głównymi atutami platformy są: nowoczesna obsługa call center, monitoring bieżącej pracy urządzeń, zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi, obsługa przeglądów okresowych, harmonogram pracy dla pracowników, monitoring czasu pracy pracowników, monitoring lokalizacji pracowników, monitoring video kabiny, aplikacja Lifter-Mobile dla pracowników w terenie dostępna na telefonach z systemem Android.

Elementem dopełniającym kontrolę nad serwisem jest bieżący monitoring pracy urządzeń dźwigowych a przede wszystkim ich łączności dwukierunkowej (norma 81-28). Platforma Lift-ER została wyposażona w bogaty wachlarz interfejsów umożliwiających spełnienie tej normy. Poza tym system poinformuje o każdej niepożądanej sytuacji np. za pomocą sms, email. Wszystko odbywa się w kolejności do odpowiednio zdefiniowanych osób. Nad całością czuwa inteligentny Manager Zdarzeń, który zajmuje się przepływem i wymianą informacji przychodzących do sytemu oraz z niego wychodzących. Jego działanie oparte jest o elastyczne scenariusze, które można dodawać modyfikować w zależności od istniejących procedur przepływu informacji w konkretnym serwisie.

2. Jak długo oprogramowanie jest na rynku?

Projekt rozpoczął się w marcu 2010 roku. Po ponad rocznej analizie wymagań rynku oraz implementacji przepisów. Pierwsza wersja systemu została udostępniona klientom w lutym 2011 roku. Obecnie dostępna jest już wersja 2.0, która jest ciągle rozwijana na podstawie doświadczeń oraz ciągłego podnoszenia kompetencji.

3. Jak działa Lift-ER Cloud?

System Lift-ER jest oprogramowaniem wykonanym w technologii internetowej. Dostępny jest przez przeglądarkę internetową oraz na urządzeniach z systemem Android LifterMobile. Bazy danych oraz serwery aplikacji rozproszone są w 2 centrach obliczeniowych na terenie Unii Europejskiej, tak aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa zarówno biernego jak i czynnego. System dostępny jest w modelu SaaS (Software as a service) czyli oprogramowanie jako usługa.

4. Jak często wykonywane są aktualizację oprogramowania i jak wpływa to na pracę firm serwisowych?

Oprogramowanie rozwijane jest codziennie. Konsultanci na bieżąco kontaktują się z klientami, a zespół programistów dostosowuje platformę Lift-ER Cloud do potrzeb firm serwisowych. Aktualizacje nie zakłócają pracy platformy oraz nie wpływają na jakość obsługi klientów.

5. Czy wspiera normę EN-PL: 81-28?

Tak. Jednym z głodnych założeń projektu było zapewnienie praktycznego wykorzystanie normy 81-28. Obecnie systemu komunikuje się ze wszystkimi modułami komunikacji dostępnymi na rynku polskim i europejskim.

6. Czy wspiera normę SNEL oraz EN:13015?

Tak. System wspiera europejską normę SNEL w zakresie przeglądów okresowych oraz UDT. Poprzez zastosowanie monitoringu w systemie można zbudować listę czynności, które mają być wykonane podczas przeglądu. Wszystkie czynności są rejestrowane w systemie. Dzięki tej opcji można raportować co i w jakim zakresie zostało sprawdzone podczas przeglądu. Daje to także możliwość analizowania wydajności oraz wyliczenia czasów poświęconych na wykonanie przeglądów w danych typach dźwigów. Istotną częścią prowadzenia serwisu urządzeń dźwigowych jest ich konserwacja i okresowe przeglądy. Prowadzenie takiej ewidencji jest nie lada wyzwaniem. Tutaj z pomocą przychodzi element platformy, który przypominana o nadchodzących czy też zaległych przeglądach. Możliwe jest też zamykanie przeglądów za pomocą aplikacji mobilnej, która sprawdzi czy pracownik serwisu był w lokalizacji urządzenia, na którym prowadził przegląd oraz zarejestruje czas tego zdarzenia.

7.  Jak komunikuje się z modułami komunikacyjnymi?

System, dzięki zastosowaniu wielu kanałów komunikacyjnych takich jak SMS , VOICE -DTMF, GSM, GPRS, WLAN oraz HTTPS ma możliwość komunikacji z każdym dostępnym urządzeniem. Cała transmisja danych jest szyfrowana i kierowana na nasze serwery oraz bramki dostępowe. Bezpieczeństwo transmisji gwarantowane jest poprzez  zmienne algorytmy szyfrowania. Obecne funkcjonalności systemu umożliwiają komunikację dwu kierunkową. Chodzi o to, że nie tylko, tak było dotychczas dźwig mógł wysłać informację do systemu. Teraz także system centralny może sprawdzić urządzenie dźwigowe. Niektóre starsze wersje urządzeń komunikacyjnych nie obsługują połączeń samokontrolnych, dlatego  zgodnie z normą należy je wymienić na nowe. Natomiast dzięki możliwości naszego systemu nie jest to konieczne, ponieważ system sam wykona połączenie kontrolne do urządzenia i zarejestruje jego status z godnie z normą 81:28.

8. Czy system Lift-ER obsługuje numery alarmowe?

Tak. System obsługuje numery alarmowe. Każda firma zakupująca platformę Lift-ER dostaje swój numer alarmowy, na który mogą dzwonić użytkownicy uwięzieni w dźwigu oraz osoby chcące zgłosić awarię ze swojego telefonu prywatnego. Dzięki zastosowaniu systemu IVR (Interactive Voice Response), który jest jednym z komponentów systemu istnieje możliwość elastycznego definiowania schematów połączeń, innego dla zidentyfikowanego urządzenia zainstalowano w dźwigu poprzez CLIP, a innego które jest wykonywane z telefonu prywatnego.

9. Czy system Lift-ER rejestruje połączenia?

Tak. System rejestruje połączenia telefoniczne. Możliwe jest też ich późniejsze odsłuchanie i eksport np. do pliku mp3.

10. Jak działa numer alarmowy?

Numer alarmowy dostarczany razem z systemem działa w oparciu o nowoczesny system IVR (Interactive Voice Response), umożliwiający elastyczne definiowanie przekierowania w zależności od procedury jak obowiązuje w danej firmie.

Jednym z przykładów może być sytuacja kiedy w firmie nie jest istotne, który z konserwatorów odbierze z połączenie pogotowia. Wówczas w systemie konfiguruje się tak zwane przekierowania szeregowe. Osoba dzwoniąca z dźwigu wykonuje połączenie na jeden numer alarmowy. W systemie skonfigurowane jest 10 numerów konserwatorów. System dzwoni pod każdy z nich rozgłoszeniowo. W ten sposób zadzwoni wszystkie 10 telefonow i który konserwator odbierze pierwszy obsłuży pasażera który będzie mógł zgłosić awarię. Wyklucza to sytuacje gdy użytkownik dźwigu napotka pocztę głosową

Innym  przykładem konfiguracji może być sytuacja gdzie za dany obszar odpowiedzialna jakaś konkretna osoba. W takie sytuacji konfiguruje się w systemie przypisanie konserwatorów do konkretnych lokalizacji. W czsie wykonywania połączenia na numer alarmowegy nastąpiła identyfikacja dźwigu przez SpeechR, CLIP bądź DTMF następuje analiza i sprawdzenie, który z konserwatorów jest odpowiedzialny za serwis danego obszaru do niego przekierowane jest połączenia.

Poprzez zastosowanie technologii IVR wszystkie rozmowy wykonane z modułu łączności jak i telefonów prywatnych są rejestrowane i dostępne do wglądu. Zarejestrowana zostaje data, godzina, czas trwania połączenia oraz rozmowa która jest dostępna do odsłuchania. Funkcjonalność ta daje bezpieczeństwo oraz dowody w przypadku zdarzeń nie pożądanych.

11.  Czy do uruchomienia Lifter potrzebne są serwery, bramki voice sms etc?

Nie. LiftER Cloud jst dostępny w formie SaaS (software as a service), co w polskim tłumaczeniu można nazwać „oprogramowanie, jako usługa na abonament”. Potoczenie przyjęło się, że takie rozwiązanie nazywamy usługa w chmurze prywatnej (Private Cloud ). Co to właściwie oznacza dla firmy chcącej skorzystać z takiego rozwiązania?  Znaczy tyle, że nie musi inwestować w infrastrukturę IT, tj. serwery, bramek APN, SMS, DTMF, IVR,  okablowanie, a także nie musi zatrudniać kadry administrującej tą infrastrukturą. Nie ma żadnych opłat inicjacyjnych oraz żadnych licencji. Cała odpowiedzialność za infrastrukturę przerzucona jest na usługodawcę, czyli firmę Lift-ER.

 12. Czy to rozwiązanie jest bezpieczne dla moich danych?

Tak. Dane przechowywane przez bazy danych platformy Lift-ER, jak i każda transmisja do klienta i z powrotem są szyfrowane. Same urządzenia tj. cluster serwerów znajduje się w dwóch centrach obliczeniowych w różnych lokalizacjach na terenie Unii Europejskiej. Tak rozlokowana infrastruktura zapewnienia 100% dostępność usługi oraz całkowite bezpieczeństwo bierne (pożar, powódź, zamieszki, kradzież) oraz aktywne ( Fail over – poprawna praca mino usterek  infrastruktury, dynamiczny backup danych, zabezpieczenia przed sabotażem). Właścicielem danych przechowywanych w systemie pozostaje firma serwisowa korzystająca z usługi, która w każdej chwili bez ponoszenia dodatkowych kosztów może te dane uwolnić (przenieść w formie eksportu na swoje nośniki danych oraz usunąć z systemu).

13. Jak wspiera zarządzanie brygadami konserwatorów?

System posiada moduł harmonogramu pracy oraz definicji brygad serwisowych i pojedynczych konserwatorów. Umożliwia przypisanie odpowiedzialności za poszczególne obiekty oraz całe administracje. Posiada mechanizmy szybkiego informowania o zadaniu do wykonania oraz informowania o występujących awariach. Cały moduł jest zintegrowany a aplikacją mobilną umożliwiającą komunikację z systemem centralnym Lift-ER.

14. Jak działa aplikacja mobilna LifterMobile?

Aplikacja mobilna jest narzędziem przeznaczonym dla konserwatorów dźwigów. Pozwala na szybki dostęp do informacji na temat specyfikacji urządzenia, daje możliwość obsługi przeglądów, wprowadzania zgłoszeń serwisowych włącznie z robieniem zdjęć obiektów. Zintegrowana jest z modułami GPS telefonów komórkowych co pozwala na rejestrację tras konserwatorów. Jest także narzędziem do szybkiego informowania o komunikatach wysyłanych przez moduł komunikacyjny bądź sterownik dźwigu.

15. Jakie są najważniejsze funkcje platformy Lift-ER?

 Wsparcie normy PL-EN:81-28  - Komunikacja

Rejestracja połączeń samo kontrolnych z dźwigu

Wywołanie kontroli połączenia z systemu Lift-ER w dźwigu

Ogólnopolski numer alarmowy

Bramka SMS - rejestracja SMS kontrolnych

Bramka VOICE - rejestracja połączeń kontrolnych

Nagrywanie rozmów wykonywanych z kabiny dźwigu

Nagrywanie rozmów z telefonów użytkowników

Odsłuchiwanie rozmów

Integracja z aplikacją mobilną

Eksport nagranych rozmów do pliku MP4

Analizy danych

Management DashBoard

Obsługa Call Center - Mobile

Obsługa Call Center - Local

Biling z rozmów telefonicznych

Prezentacja statusów on-line na mapie

Automatyczne tworzenie zgłoszenia na podstawie połączenia

Raporty okresowe

Wsparcie normy EN: 13015 - SNEL - Przeglądy

Definiowanie przeglądów okresowych

Definiowanie przeglądów UDT

Załączanie skanów dokumentacji

Automatyzacja procesu przeglądów

Integracja z aplikacją mobilną

Ewidencja miejsca wykonania przeglądu GPS - Aplikacja mobilna Lift-er Mobile

Definicja oraz rejestracja czynności wykonywanych podczas

Śledzenie statusu przeglądu

Elastyczna definicja typów oraz rodzajów przeglądów

Prezentacja statusów on-line na mapie

Definicja interwałów czasowych dla przeglądów

Załączanie zdjęc obiektów - aplikacja mobilna

Zarządzanie zgłoszeniami - wewnętrzne i zewnętrzne

Definiowanie rodzajów , grup  oraz typów zgłoszeń

Definiowanie WorkFlow dla obsługi zgłoszeń

Definiowanie zdarzeń

Podpinanie dokumentacji oraz zdjęć obiektów

Powiązania z przeglądami

Możliwość wystawienia interfejsu dla klientów

Raporty okresowe

Integracja z aplikacją mobilną

Analizy danych

Management DashBoard

Zarządzanie infrastrukturą

Definicja dźwigów

definicja modułów komunikacyjnych

Definicja kamer video

Definicja lokalizacji obiektów

Definicja administracji

Powiązanie dźwigów z lokalizacjami

Raporty okresowe

Prezentacja statusów on-line na mapie

Integracja z aplikacją mobilną

Analizy danych

Management DashBoard

Zarządzanie pracą konserwatorów

Harmonogramy pracy

Definicja brygad serwisowych

Ewidencja tras konserwatorów - integracja z aplikacją mobilną

Raporty okresowe

Prezentacja statusów on-line na mapie

Integracja z aplikacją mobilną

Analizy danych

Management DashBoard

Zarządzanie zdarzeniami - Event Manager

Elastyczna definicja kodów serwisowych

Elastyczna definicja zdarzeń

Mechanizmy szybkiego informowania SMS , E-Maila oraz  Aplikacja Mobilna

Zarządzanie kartotekami

Kartoteki dźwigów - typy

Kartoteki dźwigów - rodzaje

Kartoteki dźwigów - modele

Kartoteki dźwigów - producenci

Kartoteki modułów komunikacyjnych - typy

Kartoteki modułów komunikacyjnych - rodzaje

Kartoteki modułów komunikacyjnych - modele

Kartoteki modułów komunikacyjnych - producenci

Aplikacja Mobilna

17. Dokąd zmierza platforma Lift-ER?

Od początku projektu, zespół ekspertów Lift-ER brał pod uwagę opinie i doświadczenie firm serwisowych będących kilkanaście i więcej lat na rynku. Dzięki wiedzy naszych klientów oraz ich zaangażowaniu w rozwój platformy obecne narzędzie spełnia większość wymogów, które zapewniają optymalizację pracy firm serwisowych. Lift-ER uczestniczy w imprezach branżowych takich jak Targi Euro-Lift, ELA, krajowe fora konsultacyjne, konferencje oraz szkolenia UDT, wciąż podnosząc swoje kompetencje poznając rynek oraz jego zapotrzebowanie na nową funkcjonalność. Nasza platforma będzie się stale rozwijać, ponieważ uważamy, że ten rynek dojrzał do rozwiązań IT nawet w niedużych firmach serwisowych. Od IV kwartału 2013 roku funkcjonalność platformy zapewni już pełną obsługę całej firmy nie tylko z punktu widzenia komunikacji oraz kontroli, ale także w zakresie komunikacji z dostawcami sprzętu, przetargami oraz integracją z systemami księgowymi. W tym celu powstały dwa nowe projekty łączące tą funkcjonalność razem platformą Lift-ER.

 18. Za jakimi modułami komunikacyjny system jest kompatybilny?

System Lift-ER współpracuje w zasadzie z każdym urządzeniem, które obsługuje poniższe kanały komunikacji:

 •  SMS
 •  DTMF
 •  VOICE
 •  GPRS

Jednak głównymi urządzeniami w 100% kompatybilnymi z systemem są urządzenia poniższych producentów:

Moduły komunikacji Schindler

Moduły komunikacyjne KONE

Moduły komunikacji ATEUS:

  • Lift Easy Talk
  • Lift Net

Moduły komunikacji firmy 2N

  • 2N LiftNet
  • 2N Single Talk

Moduły komunikacyjne Extis:

  • GSM Lift Wach
  • Link Lift Wach

Moduły komunikacji Matykiewicz.com

  • New Link Lift Watch
  • Link Lift Watch
  • GSM Lift Wach

19. Czy obsługuje monitoring VIDEO?

Tak. Kamery video w urządzeniach dźwigowych to najnowsza moda w tej branży. Jednocześnie zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo pasażerom kabiny. Zainstalowanie kamery to zadanie proste. Ale problemem jest obsługa strumienia video i jego rejestracja, gdy w grę wchodzi wiele urządzeń w odległych lokalizacjach. W tej kwestii też możemy liczyć na wsparcie ze strony platformy Lift-ER.

20. Czy obsługuje przeglądy okresowe dźwigów?

Tak. System obsługuje przeglądy okresowe oraz UDT, dane możliwość obsługi ich także poprzez aplikację mobilną, posiada mechanizmy raportowania, analiz oraz szybkiego informowania o zbliżających bądź już przeterminowanych przeglądach. Pozwala na optymalne planowanie przeglądów okresowych dla brygad serwisowych.

21. Czy monitoruje trasy konserwatorów?

Tak. To ważny element platformy Lift-ER. Dzięki aplikacji mobilnej właściciel firmy serwisowej może na bieżąco kontrolować pracowników. System prezentuje punkty, pomiędzy którymi przemieszczają się pracownicy i porównuje je z zadaniami do wykonania danego dnia. Każde z zadań jest zdefiniowane w systemie. Na podstawie tych informacji właściciel firmy bądź manager zarządzający zespołem może optymalnie zaplanować pracę swojego zespołu. Obiekty do serwisowania są rozmieszczone w różnych częściach miasta. Biorąc pod uwagę wysokie koszty transportu ważne jest zaplanowanie pracownikowi optymalnej trasy na dany dzień. Z systemem Lift-ER wykonanie tych czynności będzie dużo prostsze. Już po pierwszym miesiącu pracy z systemem Lift-ER można zoptymalizować i obniżyć koszty przemieszczanie się serwisantów pomiędzy obiektami.

22. Czy ma Call Center do obsługi telefonicznej?

Tak. System Lift-ER dzięki zastosowaniu zaawansowanego systemu IVR ma wbudowany moduł do obsługi Call Center. W systemie zostały zaimplementowane dwa rodzaje Call Center:

 • automatyczne, które na podstawie zdefiniowanych reguł wykonuje stosowne przekierowania rozmowy bez udziału operatora
 • stacjonarne, które obsługiwane jest standardowo przez operatora wykonującego przekierowanie rozmowy, w tej opcji system automatycznie tworzy zgłoszenia w systemie

Wszystkie połączenia są rejestrowane.

23. Czy obsługuje zgłoszenia gwarancyjne?

Tak. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu modułu zarządzania zgłoszeniami. Osoba w sekretariacie firmy może wprowadzać do systemu informacje zgłaszane przez klientów np. informacje o konieczności naprawy, prośby o oferty, informacje na temat reklamacji. Generalnie moduł umożliwia wprowadzenie informacji i wysłanie jej odpowiednim kanałem do osoby, która ma zrealizować dane zgłoszenie.

 24. Czy posiada mechanizmy szybkiego informowania o awarii dźwigu?

Tak. Platforma Lift-ER posiada funkcjonalność zarządzania zdarzeniami czyli „Managera zdarzeń”, który pozwala na elastyczne reagowanie na kody serwisowe zbierane w systemie zarówno bezpośrednio ze sterownika dźwigu jak i modułu komunikacyjnego. System pozwala elastycznie zdefiniować zdarzenie jakie ma się wykonać po odczytaniu grupy kodów bądź konkretnego kodu, który został wysłany przez windę do systemu nie zależnie od kanału komunikacji. Menager zdarzeń pozwala na jeszcze szybszą reakcję serwisu niż dotychczas. Zanim użytkownik windy zdąży wykonać połączenie alarmowe, pracownik serwisu będzie już poinformowany o awarii urządzenia ze szczegółami odnoście statusu błędu oraz lokalizacji, w której nastąpiła awaria (funkcjonalność dostępna w zależności od możliwości sterownika windy).

Przykład zdarzenia:

Sterownik [moduł komunikacyjny] windy wysyła do systemu Lift-ER kod błędu np. [AFV.234234.ERV12]. System na podstawie definicji kodów serwisowych zinterpretuje kod, następnie na podstawie konfiguracji zawartej w Managerze zdarzeń wykona odpowiedni czynności takie jak np.:

 • Wysłanie wiadomości SMS
 • Wysłanie e-mail
 • Wysłanie informacji do aplikacji mobilnej na telefonie pracownika serwisu
 • Utworzenie zadania w kalendarzu pracy serwisanta dostępne także w aplikacji mobilnej
 • Wysłanie odpowiedniego kodu sterującego z powrotem do modułu komunikacyjnego windy np. w celu restartu urządzenia

Następnie dalej analizując zdefiniowane działanie w Managerze zdarzeń wybierze odbiorcę tej informacji np.:

 • Pracownik serwisu przypisany do obsługi urządzenia dźwigowego
 • Pracownik serwisu najbliżej znajdujący się w danej chwili najbliżej przy lokalizacji zgłoszonej awarii urządzenia dźwigowego
 • Pracownik serwisu będący w danej chwili na dyżurze
 • Dowolnie zdefiniowany pracownik serwisu
 • Firma serwisowa
 • Moduł komunikacyjny urządzenia dźwigowego

Następnym krokiem jest przygotowanie informacji. System umożliwia wybranie jednego z kilku zdefiniowanych szablonów określających treść i zawartość wysłanej wiadomości np.:

 • Nazwa administracji + lokalizacji + treść kodu serwisowego (zinterpretowana przez managera zadań na podstawie definicji kodów serwisowych )
 • Nazwa administracji + lokalizacji + numer UDT windy + treść kodu serwisowego (zinterpretowana przez managera zadań na podstawie definicji kodów serwisowych )
 • Data zdarzenia + lokalizacji + numer UDT windy + treść kodu serwisowego (zinterpretowana przez managera zadań na podstawie definicji kodów serwisowych )
 • Kod do wysłania dla urządzenia (moduł komunikacyjny / sterownik windy)

Oprócz przykładowej podstawowej konfiguracji system może wysłać także informację (kod sterujący) zwrotną bezpośrednio do modułu komunikacyjnego bądź sterownika dźwigu, która wykona np. restart sterownika bądź inną czynność serwisową.

Wszystkie zdarzenia wykonane w systemie są logowane i prezentowane w postaci przejrzystych raportów oraz statystyk.